Kérjen ajánlatot!

+36 30 958 2313 +36 20 389 1053 info@napelemszolnok.hu
Lapostetők
Szinte bármilyen lapostetőre telepíthető napelem
Tervezés
Szinte bármilyen lapostetőre telepíthető napelem
Beüzemelés
Szakszerűen, precízen, pontosan a szabványoknak, előírásoknak megfelelően.
Aktuális akciónk!
Értesüljön legújabb akciónkról a képre kattintva!

Dokumentumok

Dokumentációk elkészítése

Háztartási méretű kiserőművet engedély nélkül a villamos energia hálózatra csatlakoztatni tilos és életveszélyes!

A HMKE berendezést TILOS üzembe helyezni addig, amíg a kétirányú (ad-vesz) mérőt nem szerelte fel a szolgáltató! Ellenkező esetben a felhasználó szerződésszegést követ el. A mérő felszereléséig megtermelt energiát a későbbiekben nem áll módunkban elszámolni. A szakszerűtlen HMKE szerelés és/vagy az engedély nélküli üzembe helyezés miatti kártérítési és egyéb felelősség az igénybejelentőt terheli.

EDF DÉMÁSZ ügyfélként:

1, Igénybejelentés

2, Ajánlat

3, Csatlakozási dokumentáció készítése

4, Csatlakozási dokumentáció jóváhagyása

5, Hálózati Csatlakozási Szerződés megkötésre

6, HMKE kiépítésének készre jelentése

7, HMKE üzembe helyezése

Az üzembe helyezést követően küldjük ki a vételezésre és betáplálásra szolgáló hálózathasználati szerződést.

Amennyiben a termelt villamos energiával kizárólag a saját fogyasztás a cél - közcélú hálózatba visszatáplálás nem történik - az engedélyezési eljárást ugyanúgy le kell folytatni, a csatlakozási tervet le kell adni jóváhagyásra, a Hálózati Csatlakozási Szerződést meg kell kötni, vagy módosítani kell. Ekkor nincs szükség mérőcserére. A visszatáplálás megakadályozására áramirány figyelőt kérünk beépíteni. A vételezésre szerződésben lévő kereskedővel nem kell a meglévő szerződést módosítani, viszont az el nem fogyasztott villamos energia elszámolására így nincs lehetőség.

E.ON ügyfélként:

Csatlakozás:

A termelő berendezés csatlakoztatása a belső felhasználói hálózatra történik, így a termelt energia a saját fogyasztói berendezéseken, részben vagy teljesen felhasználásra is kerülhet. Ha a pillanatnyi felhasználás nagyobb, mint a termelt energia, a szükséges energia a közcélú hálózatból kerül a belső hálózatra. Ha a pillanatnyi termelés meghaladja a felhasználást, a többlettermelés a közcélú hálózatba kerül.
A forgalmazó/telepítő felelőssége annak biztosítása, hogy a termelő berendezés részegységei Magyarországon alkalmazhatók legyenek, valamint megfeleljenek a közcélú hálózati csatlakoztatáshoz előírt elosztói követelményeknek. Továbbá a HMKE létesítésnél be kell tartani a villamos energiatermelő berendezések létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó egyéb jogszabályi kötelezettségeket, illetve az építési- és környezetvédelmi előírásokat is.

ELMŰ ügyfélként:

 

Csatlakoztatáshoz szükséges lépések felsorolás szerűen (tevékenységért felelős személy):

 • Igénybejelentés (Igénybejelentő)
 • Műszaki-gazdasági tájékoztató (Elosztói engedélyes)
 • Csatlakozási dokumentáció (Igénybejelentő)
 • Jóváhagyás (Elosztói engedélyes)
 • Létesítés, készre jelentés (Igénybejelentő, kivitelező)
 • Kereskedelmi szerződés megkötése ill. módosítása (Kereskedő - Igénybejelentő)
 • Hálózati Csatlakozási Szerződés, Üzemviteli Megállapodás és Hálózathasználati       Szerződésmegkötése (Elosztói engedélyes - Igénybejelentő)
 • Elszámolási mérőkészülék cseréje, ellenőrző mérések (Elosztói Engedélyes).
 • Üzembe helyezés

 

A csatlakozási kérelemnek, igénybejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • kitöltött Igénybejelentő nyomtatvány
 • térképszelvényen feltüntetett csatlakozási hely, helyszínrajz - amennyiben szükséges,
 • a csatlakozási helyen jelenleg szerződött teljesítmény (áramérték),
 • csatlakoztatni kívánt kiserőmű üzemmódja (fogyasztáscsökkentő jellegű beépítés /     közcélúhálózatba betáplálás igénye),
 • az alkalmazott berendezések típusai, névleges paraméterei (Sn, Pn, Un, In, stb.),
 • létesítés célja, primer energiaforrás megnevezése,
 • levelezési cím.

 

A már meglévő, üzemelő kiserőmű esetén minden tervezett változtatásról a Termelőnek, üzemeltetőnek vagy Beruházónak módosítási igénybejelentését szintén a fenti elérhetőségeken keresztül kell eljuttatnia az elosztóhoz (a módosított adatokkal).

A Csatlakozási dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • Kitöltött előlap (termelő neve, helyszín, fogyasztási hely azonosító stb.)
 • Tervezői nyilatkozat (aláírva!)
 • Ellátó hálózat leírása (tájékoztató levél alapján)
 • Térképszelvényen jelölt telepítési hely, elhelyezési rajz van.
 • Tulajdoni lap, tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben a beruházó nem azonos a

tulajdonossal)

 • A meglévő mérőhely leírása
 • Telepített rendszer részletes leírása összhangban az egyvonalas sémával
 • Egyvonalas villamos séma a tulajdoni határ és tulajdonosok megjelölésével (az egyvonalas

sémán az erősáramú szimbólumkészletnek megfelelő rajzjeleket kell használni).

 • Védelmi leírás, aktuális beállítási értékek (letölthető sablon táblázat kitöltése)
 • Közüzemi Szerződés vagy Csatlakozási Szerződés másolata
 • Termelői nyilatkozat (letölthető sablon)
 • Forgalmazói nyilatkozat (letölthető sablon)
 • A műszaki gazdasági tájékoztató levél.