Kérjen ajánlatot!

+36 30 958 2313 +36 20 389 1053 info@napelemszolnok.hu
Lapostetők
Szinte bármilyen lapostetőre telepíthető napelem
Tervezés
Szinte bármilyen lapostetőre telepíthető napelem
Beüzemelés
Szakszerűen, precízen, pontosan a szabványoknak, előírásoknak megfelelően.
Aktuális akciónk!
Értesüljön legújabb akciónkról a képre kattintva!

E.ON

ÖSSZES SZÜKSÉGES NYOMTATVÁNY (meghatalmazás, igénybejelentés, csatlakozási dokumentáció):
 /ckfinder/userfiles/files/HMKE_osszes_szukseges_nyomtatvany_20180209.pdf

 

Háztartási méretű kiserőművek (HMKE) csatlakozási folyamat

 

 

1.

Az igénybejelentés kitöltése

Háztartási méretű kiserőmű csatlakoztatási igényét az igénybejelentő benyújtásával kell jeleznie az elosztói engedélyes felé. Ez tartalmazza, hogy mekkora teljesítményű, milyen belső hálózatra (egyfázisú, kétfázisú, háromfázisú) kíván termelő berendezést telepíteni.

A HMKE létesítéséhez igénybejelentő nyomtatványt kell kitölteni.

A sikeres kitöltéshez a 
kitöltési útmutató nyújthat segítséget.

Kérjük, figyeljen rá, hogy a HMKE létesítéséhez csak a honlapunkon rendelkezésre álló legfrissebb igénybejelentő nyomtatványt tudjuk elfogadni!

Csatlakozási dokumentáció kivonatot kérjük, csak az előzetes áramszolgáltatói tájékoztató kézhezvételét követően szíveskedjen megküldeni, amennyiben a tájékoztatóban foglalt feltételeket elfogadja!

Az igénybejelentés megküldése társaságunk részére

A dokumentumot postai és elektronikus úton is elfogadjuk, vagy behozhatja személyesen valamelyik ügyfélszolgálati irodánkba.

Postacímünk: E.ON Ügyfélszolgálati Kft., 7602 Pécs, Pf. 197.
E-mail cím: 
araminfo@eon.hu

Meghatalmazott által történő igénybejelentés

Az engedélyeztetéshez szükséges nyomtatványokat a szerződött partnerünk vagy annak meghatalmazottja nyújthatja be társaságunk részére. A meghatalmazáshoz szükséges nyomtatványt ITT érheti el.

Inverterek

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a társaságunk csak az egységes, országosan engedélyezett listában szereplő invertereket fogadja el!
Erre vonatkozó részletes információkat ITT talál.
Napelemes HMKE telepítése esetén az inverter vásárlást megelőzően, kérjük, ellenőrizze honlapunkon az aktuálisan engedélyezett inverter listát.

 

2.

Csatlakozás feltételeinek vizsgálata, tájékoztatás

Az igénybejelentő elbírálását társaságunk 30 napon belül vállalja.

Műszaki felülvizsgálat

A HMKE engedélyeztetésének első lépéseként, a benyújtott igénybejelentő alapján műszaki felülvizsgálatra kerül sor, hogy megvizsgáljuk, az adott közcélú elosztó hálózat tudja-e a fogadni az igényelt betáplálási teljesítményt.  

Előzetes tájékoztatás megküldése

A felülvizsgálatot követően elkészítjük és megküldjük az előzetes áramszolgáltatói tájékoztatót a HMKE csatlakozásának műszaki és gazdasági feltételeiről. 
Ezt társaságunk 30 napon belül megküldi Önnek.

Amennyiben az igényelt teljesítmény megkötéssel jár, vagy csak kisebb teljesítmény csatlakoztatható a rendszerhez, akkor erről az előzetes áramszolgáltatói tájékoztató 6. pontjában a Műszaki - gazdasági feltételekből tájékozódhat. 
Az előzetes áramszolgáltatói tájékoztató megküldését követően – amennyiben Ön azt elfogadja – a csatlakozási dokumentáció benyújtására 90 nap áll rendelkezésre. 
Az előzetes tájékoztató megújítására is lehetőség van, abban az esetben, ha a 90 napos határidő lejárta előtt ezt jelzi társaságunk felé.

3.

Csatlakozási dokumentáció benyújtása

A csatlakozási dokumentációt az igénybejelentésre adott tájékoztatás dátumát követő 90 napon belül meg kell küldenie társaságunk részére.
A dokumentum elbírálása 15 napon belül megtörténik. 

Csatlakozási dokumentáció tartalmazza a rendszer kialakítására, védelmére, üzemére vonatkozó műszaki információkat, amely alapján az elosztói engedélyes el tudja dönteni, hogy a telepítendő berendezés csatlakoztatható-e (a közcélú hálózatra zavaró visszahatások nélkül tud működni). Ennek egy kivonatát kell megküldeni részünkre. A teljes dokumentációt kérjük, őrizze meg, az elosztói engedélyes kollégái a helyszíni munka során elkérik azt.

Csatlakozási dokumentáció kitöltése

A HMKE közcélú elosztó hálózatra csatlakoztatásának engedélyezéséhez csatlakozási dokumentáció készítése szükséges az alábbiak szerint: 

A megküldött előzetes áramszolgáltatói tájékoztatóban leírtak elfogadása esetén, következő lépésként szükséges elkészíteni:

Társaságunk részére elküldeni azonban csak az alábbi dokumentumokat kell: 

 • csatlakozási dokumentáció kivonat

 • egyvonalas kapcsolási rajzot

 • valamint a termelői nyilatkozat kell.

A teljes csatlakozási dokumentációt és a kivonatot egy regisztrált szerelő vagy villamos tervezői jogosultsággal rendelkező személynek kell kitölteni. 

Csatlakozási dokumentáció kivonat megküldése

Figyelem, a csatlakozási dokumentáció kivonatot az igénybejelentésre adott tájékoztatás dátumát követő 90 napon belül meg kell küldenie társaságunk részére! A termelő berendezés a jóváhagyást követően alakítható ki.

Az előzetes áramszolgáltatói tájékoztató megújítására is lehetőség van, abban az esetben, ha a 90 napos határidő lejárta előtt ezt jelzi társaságunk felé.
A dokumentáció kezelése és egyszerűsítése miatt a hálózati engedélyes részére, a tervezett HMKE műszaki paramétereit tartalmazó, elosztói szabályzatban szereplő 
teljes csatlakozási dokumentációt nem szükséges beküldeni. Azonban kérjük, őrizze meg, ugyanis szerelőink a helyszínen elkérhetik!

A dokumentumot postai és elektronikus úton is elfogadjuk vagy behozhatja személyesen is bármelyik ügyfélszolgálati irodánkba.

Postacímünk: E.ON Ügyfélszolgálati Kft., 7602 Pécs, Pf. 197.
E-mail cím: 
araminfo@eon.hu

A csatlakozási dokumentáció elbírálása 15 napon belül megtörténik.

A csatlakozási dokumentáció elvárt tartalma 

 • csatlakozási dokumentáció kitöltött előlapja,

 • a telepítendő berendezések és a kívánt csatlakozási mód leírása,

 • az elszámolási mérőrendszer és a mérőhely kialakításának leírása,

 • valamint egyvonalas kapcsolási rajza,

 • védelmi beállítási értékek táblázata,

 • térképszelvényen jelölt telepítési hely, elhelyezési rajz,

 • tulajdoni lap, tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben a beruházó nem azonos a tulajdonossal),

 • egyvonalas villamos séma (minta) a tulajdoni határ és tulajdonosok megjelölésével,

 • Termelői nyilatkozat.

Fontos, hogy a teljes csatlakozási dokumentációt őrizze meg!

A teljes csatlakozási dokumentációt a háztartási méretű kiserőmű tulajdonosának kell megőriznie, azt részünkre ne küldje meg, szerelő kollégáink a helyszínen elkérhetik. A teljes csatlakozási dokumentáció vagy kiviteli terv beérkezése esetén azt visszautasítjuk, feldolgozni nem tudjuk.

4.

Csatlakozási dokumentáció elbírálása

A csatlakozási dokumentáció elbírálása 15 napon belül megtörténik.

Kérjük, vegye figyelme, hogy beküldeni csak a csatlakozási dokumentáció kivonatot szükséges, a teljes csatlakozási dokumentáció, vagy kiviteli terv beérkezése esetén azt vissza kell, hogy küldjük, ezeket a helyszínen a mérő cseréjekor vagy átprogramozásakor ellenőrizhetjük.

A kitöltéskor kérjük, kiemelten figyeljen a következőkre, mert ezen hiányosságok esetén a csatlakozási dokumentációt el kell, hogy utasítsuk:

 • nem beazonosítható felhasználó (1. pont hiányos, vagy ellentmondásos kitöltése)

 • igénybejelentőben/bővítési igénybejelentőben szereplő teljesítmény nagyobb, mint a csatlakozási dokumentációban szereplő érték

 • igénybejelentőben/bővítési igénybejelentőben szereplő csatlakozási módnál (egyfázisú, kétfázisú, háromfázisú) a csatlakozási dokumentációban kisebb fázisszámú csatlakozás szerepel

 • inverter típusa nem szerepel az aktuális engedélyezett inverterek listájában  csak rendszerengedélyes inverter alkalmazható

 • listáról lekerült inverter esetén az inverter beszerzési idejére vonatkozó bizonyítvány hiánya  adott időpontban listán szereplő inverter elfogadható, ha bizonyítható, hogy a vásárlás időpontja megelőzi az inverter listáról való lekerülés időpontját

 • AC oldali túlfeszültségvédelem típusa nincs töltve  AC oldali túlfeszültségvédelem beépítése kötelező

 • inverter/védelmi berendezés beállítási értékei hiányosak, vagy határértéken túliak  határértéket és a beállítási értékeket tartalmazza a nyomtatvány

 • forgógépes termelő berendezés esetén a védelmi berendezés nem rendszerengedélyes  OVRAM engedélyes védelmi berendezések alkalmazhatók

 • csatlakozási dokumentáció készítője nem beazonosítható  csatlakozási dokumentációt csak regisztrált villanyszerelő, vagy villamos tervező (EN-ME, EN-VI, V) írhatja alá

 • egyvonalas kapcsolási rajz hiányzik, vagy nem megfelelően részletezett  az egyvonalas kapcsolási rajznak tartalmaznia kell a rendszer működéséhez szükséges elemeket és az összekötésüket biztosító vezetékkapcsolatokat

 • termelői nyilatkozat (7. pont) hiányosan, vagy nincs töltve  felhasználónak nyilatkoznia kell, hogy elosztó hálózati betáplálás történik/nem történik, illetve hogy szaldóelszámolásra igényt tart/nem tart igényt, valamint meg kell neveznie a villamosenergia-kereskedőjét.

 • csatlakozási dokumentáció aláírásainak hiánya, vagy tervező helyett regisztrált szerelő aláírása  felhasználó, villamos tervező aláírása szükséges.

 

 

5.

A rendszer készre jelentése

A termelő berendezés telepítésének befejezéséről készre jelentési nyilatkozat küldése szükséges!  

Figyelmébe ajánljuk összefoglalónkat arról, hogy felhasználóinknak mire érdemes odafigyelni. Kivitelezők részére fontos szempontok ITT találhatóak.

 • A készre jelentés alapján módosított hálózathasználati szerződés kerül kiküldésre 30 napon belül, ami tartalmazza a HMKE-re vonatkozó adatokat.

 • A fogyasztásmérőt kétirányú (ad-vesz) mérőre cseréljük, ami alkalmas a fogyasztott és megtermelt energia mérésére, így ezután az erőmű üzembe helyezhető. A mérő cseréje előzetesen egyeztetett időpontban történik.

A készre jelentés feltételei

Az üzembe helyezési eljárást az ellátási szabályzatokban, szabványokban és az elosztói engedélyes üzletszabályzatában rögzítettek szerint, előre egyeztetett időpontban kell lefolytatni. 
Javasoljuk az egyeztetett időpontban szakember jelenlétét a helyszínen.

Üzembe helyezés során az elosztói engedélyes szerelői a következőket ellenőrzik:

 • Dokumentációk rendelkezésre állása a felhasználónál (Csatlakozási dokumentáció, előzetes áramszolgáltatói tájékoztató eredeti példányai).

 • Inverter típusazonossága a jóváhagyott csatlakozási dokumentációban szereplővel.

 • AC oldali túlfeszültség-védelem fokozatának azonossága a jóváhagyott csatlakozási dokumentációban szereplővel.

 • Mérőhely és mérő megfelelősége.

 • Inverter védelmi beállítási értékek azonossága a jóváhagyott csatlakozási dokumentációban szereplővel. (A védelmi beállítási értékek bemutatása a felhasználó, a felhasználó meghatalmazottja, vagy a kivitelező feladata. 
  Módszerei:

  • A védelmi beállítási értékek tételes bemutatása a védelmet tartalmazó eszköz kijelzőjén,

  • a gyártó által hivatalosan adott kódsorozat bemutatása a védelmet tartalmazó eszköz kijelzőjén,

  • a gyártó által hivatalosan az adott eszközre beazonosíthatóan adott nyilatkozat a beállítási értékekről.)

 • Szigetüzem elleni védelem ellenőrzése az első túláramvédelmi készülék lekapcsolásával (Az inverternek 0,2 s alatt le kell kapcsolódnia.)

 • Automatikus hálózatra kapcsolódás ellenőrzése (A visszatérés/ felszabályozás min. 1 min késleltetés múlva történjen.)

 • Az erőmű és a kisfeszültségű elosztó közötti leválasztó kapcsoló ellenőrzése

A készre jelentési nyilatkozat megküldése

A nyilatkozatot megküldheti részünkre elektronikus vagy írásos formában az alábbi címekre, vagy személyesen is behozhatja bármelyik ügyfélszolgálati irodánkba.

Postacímünk: E.ON Ügyfélszolgálati Kft., 7602 Pécs, Pf. 197.
E-mail cím: 
araminfo@eon.hu

A mérőhelyre vonatkozó követelmények

A fogyasztásmérőhely az Ön tulajdonát képezi, azon az elosztói engedélyes szerelői átalakítást nem végeznek. Ahhoz, hogy az új mérőjének az üzembe helyezés zavartalanul megtörténhessen, fontos, hogy előtte mérőhelyét regisztrált szerelővel ellenőriztesse. 

Szükség lehet bizonyos mérőhely típusok esetében a mérőhely korszerűsítésére - amennyiben az új mérőkkel nem kompatibilis - a mérő kezelhetőségét biztosító ajtó, továbbá a mérőtípushoz megfelelő maszk beépítésére. Ezt az átalakítást az Ön által megbízott regisztrált szerelőnek kell elvégeznie.

A mérőcsere során ellenőrizzük a plombák épségét és a mérőhely műszaki megfelelőségét, hogy ne következhessen be közvetlen veszély. Amennyiben az elosztói engedélyes helyszíni szemle során megállapítja, hogy a mérőhely nem megfelelő, abban az esetben utólag a mérőhely korszerűsítése szükséges. 
Javasoljuk, hogy 
regisztrált szerelője szintén legyen jelen a háztartási méretű kiserőmű beüzemelése során, így az esetleges hiányosságokat akár a helyszínen azonnal pótolni tudja, ezzel elkerülheti az átalakításhoz kapcsolódó további költségeket.

A készre jelentés után

A háztartási méretű kiserőmű üzembe helyezése a sikeres üzembe helyezési eljárással egy időben történhet

A HMKE készre jelentési nyilatkozatának a fogadása után a felhasználási helyen elvégezzük a szükséges mérőcserét vagy programozást. 
A hálózati szakterületen dolgozó kollégáink ezután telefonon felveszik Önnel a kapcsolatot időpont egyeztetés végett.

Az üzembehelyezéshez szükséges

Javasoljuk, hogy üzembe helyezéskor legyen jelen regisztrált szerelő, mert kollégáinknak nincs jogosultsága a fogyasztói belső berendezéshez hozzányúlni.

Kérjük a kitöltött csatlakozási dokumentáció legyen a helyszínen, mert azt ellenőrizhetjük!

6.

A mérő lecserélése vagy programozása

A kivitelezés készre jelentését követően kollégáink telefonon felveszik Önnel a kapcsolatot időpont egyeztetés végett.

A mérőhelyre vonatkozó követelmények

A fogyasztásmérőhely kialakításának minimális követelményeiről bővebb információt ITT talál

A telepített HMKE ellenőrzése

Felhívjuk a figyelmét, hogy a HMKE rendszer üzembe helyezése (mérőcsere/mérőprogramozás) során a felhasználási helyen a teljes csatlakozási dokumentációnak  rendelkezésre kell állni, mert azt szerelő kollégáink a helyszínen ellenőrizhetik.

Javasoljuk az egyeztetett időpontban az Ön által megbízott szakember megjelenését.

Kérjük, őrizze meg a mérőhelyi adatlapot!

A mérőcsere alkalmával kapott mérőhelyi adatlapot, a hálózathasználati szerződéssel együtt őrizze meg, mert a mérőhelyi adatlap a szerződés elválaszthatatlan részét képezi és csak együtt érvényesek!

Mérők típusai

A HMKE-vel rendelkező felhasználó közcélú hálózatból vételezett, illetve oda visszatáplált villamosenergia mérése a csatlakozási ponton kialakított kétirányú mérőberendezéssel történik. 
Az alkalmazott mérőberendezés:

 • 3x32A alatti rendelkezésre álló teljesítményig elektronikus, kéttarifás, kétirányú mérő,

 • 3x32A – 3x80A rendelkezésre álló teljesítmény esetén un. 4/4-es elektronikus mérő,

 • 3x80A felett pedig távmérésre alkalmas un. 4/4-es elektronikus mérő.

A mérőberendezésen mutatott fogyasztott, és a hálózatba visszatáplált energia szaldója alapján történik az elszámolás. 
A hálózatba visszatáplált energia mennyisége az inverteren leolvasható termelt energiamennyiséggel – a termelési időszakban működtetett fogyasztókészülékek miatt – nem egyezik meg, hiszen a termelt energia a belső hálózaton részben vagy teljesen felhasználásra kerül. (A két érték csak akkor lehet azonos, ha nincs felhasználás a termelési időszakban.)

Mérési adatok

Távleolvasott ügyfeleink (AMR) esetén a WEB Energia Portál a felületen regisztrálva követhetik nyomon mérési adataikat.

SMART mérőkkel rendelkező ügyfeleink a SMART WEB a felületen tudnak regisztrálni.

A megadott felületeken elérhető segítség és útmutató a regisztrációhoz.

7.

A termelt és fogyasztott energia elszámolása

Az elszámolás feltétele

A közcélú elosztóhálózatba betermelt energia elszámolásának feltétele a HMKE-re vonatkozó érvényes Hálózat Használati Szerződés megléte.

Az elszámolás alapja

Az elszámolás alapját a leolvasott mérési adatok képzik. 
A villamosenergia-forgalom mérése speciális fázisonkénti mérőműves, elektronikus fogyasztásmérővel történik, amelyből az elszámolási időszakban irányonként kiolvasható a vételezett, illetve a hálózatba betáplált villamos energia mennyisége. (A fázisonkénti mérőmű háromfázisú csatlakozással rendelkező felhasználóknál egyfázisú termelői betáplálás esetén is biztosítja a helyes elszámolást.)

Az elfogyasztott és a betermelt energia szaldóképzését követően elszámoló számla kerül kiállításra.

Az elszámolás módja

Felhasználóként a helyben történő villamosenergia-előállítás miatt szükségessé válhat a havi elszámolás évesre történő módosítása, illetve éves elszámolás esetén a havi részszámla alapját meghatározó energiamennyiség megváltoztatása. 
A részszámla alapját az igénybejelentő nyomtatvány 3. pontjában módosíthatja.

Figyelem, a 3x80A feletti rendelkezésre álló teljesítményű, távmért felhasználóknál nincs lehetőség a havi elszámolásról éves elszámolásra történő áttérésre!

Éves elszámolást azoknak a felhasználóknak érdemes választani, akik fogyasztásukhoz illesztett vagy ettől kisebb termelő kapacitással rendelkeznek.

Fontos!  
A HMKE üzembe helyezését követően a leolvasás időpontja nem módosul. Az éves elszámolás a korábban megszokott módon az esedékes éves leolvasást követően készül. 
Amennyiben az üzembe helyezés időpontja az éves elszámolás időpontjától eltérő hónapban történik abban az esetben az elszámolás nem a teljes é